Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelie – Myśli wybrane

30,00  Z VAT

SKU: NMCD242 Kategoria:

1. Solidarność 3:53

2. Polska krajem chrześcijańskim 2:10
3. Co to jest Ojczyzna? 1:56
4. Chrześcijanin obrońcą wartości 1:13
5. Pamiętaj człowiecze 3:35
6. Kultura polska 4:31
7. Tolerancja 1:37
8. Być człowiekiem 1:51
9. O niszczeniu Solidarności 3:24
10. Wiara każdego z nas 3:47
11. O ludzkiej pracy 3:17
12. Wielkość człowieka1:22
13. O człowieku sprawiedliwym 2:32
14. Prawda – Chrystus i Jego nauka 2:43
15. Wolność człowieka 0:52
16. Przykład Polaka- gen. R. Traugutt 7:18
17. Hymn – Mazurek Dąbrowskiego 2:11
Shopping Cart