Akatyst ku czci Bogurodzicy – Najstarsza pieśń maryjna CD

30,00  Z VAT

SKU: NMCD193 Kategoria:

Z ogromną radością i satysfakcją prezentujemy Państwu najstarszą pieśń maryjną, czyli Akatystku czci Bogurodzicy. Rozłam i w konsekwencji podział Kościoła niesie straszliwe szkody i braki. To w Kościołach Wschodnich i w Kościele Rzymskokatolickim -razem- znajduje się pełnia Tradycji i Objawienia. Pełnia Chrześcijaństwa. Mówiło o tym wielu papieży. Jan Paweł II za Leonem XIII nauczał:

Trzeba nam odkrywać bogactwo wschodniej Tradycji chrześcijaństwa. Trzeba wsłuchiwać się w głos Kościołów Wschodu. Są one wyrazicielami skarbu Tradycji, którą przechowują. Rozmyślając nad tym skarbem, dostrzegamy w nim elementy
niezwykle istotne dla pełniejszego i bardziej całościowego rozumienia doświadczenia chrześcijańskiego.

Akatyst, Hymn Maryjny, najstarsza maryjna pieśń znajdująca się na wydanej przez nas płycie, w swej firmie i treści, reprezentuje niezwykłe piękno i teologiczną głębię, zaś wykonanie go przez Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie pod dyrekcją ks. Mirosława Oliwiaka powoduje, że dla słuchającego jest to niepowtarzalne rozmyślanie i modlitwa.

Jako wydawcy chcemy podziękować producentowi nagrań, którym jest Polskie Radio Szczecin S. A. Swoją wdzięczność i podziękowanie wyrażamy również Panu dr hab. Włodzimierzowi Przybylskiemu za okazaną pomoc, dorady i konsultacje.

Polskiemu słuchaczowi należy się jeszcze jedno wyjaśnienie. Akatyst (akatist, z gr. akathistos, od a „nie” + kathiden „siedzieć”) – rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla Kościołów Wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim,
przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Są to pieśni, których nie śpiewa się siedząc!

Na zakończenie nieco dłuższy fragment wypowiedzi Jana Pawła II:

Czas, który dziś nas zbiera i jednoczy, poszerza mistycznie swoje przestrzenie, ażeby ogarnąć świat i zjednoczyć go w niemającym sobie równych – wspólnym głosie, który ofiaruje Bogu Maryję, dumę historii ludzkości. O Chryste, co możemy ofiarować Ci w darze za to, że przybyłeś na ziemię jako człowiek? Dalibóg, każde z twoich stworzeń, po swojemu, wyraża Ci wdzięczność i ofiaruje Ci aniołów, ich śpiew; niebo, gwiazdę betlejemską, Mędrców ze Wschodu, ich dary; pasterzy, i ich zachwyt, ziemię, grotę betlejemską, pustynię, żłóbek, i nas, i Matkę Dziewicę. Maryja, która poprzedziła nas w wędrówce do Królestawa Bożego, nie przestaje ukazywać nam drogi, okrywając nas swoim płaszczem dobroci. Jej się zawierzamy; przez nią zachęceni, zwracamy się do Boga mówiąc: O Panie, wysłuchaj naszej prośby, wysłuchaj modlitwy, która wznosi się z całej ziemi, od każdego ludu, za wstawiennictwem Świętej Matki Boga. Jesteśmy pewni, że ich wysłuchasz ponieważ w Niej, ofiarowałeś nam dar odważnej miłości. Dlatego też, nie przestaniemy jej śpiewać:
“Witaj dobroci Boga śmiertelnym życzliwa, Witaj,
któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga”
.

/Bazylika Santa Maria sopra Minerva 25 marca 1988. Celebracja Liturgii Godzin Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w rycie bizantyńsko-słowiańskim/

 

  1. Archanioł z nieba posłan był

  1. Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo

  1. Czeka Dziewica z upragnieniem

  1. Dziewicę, co męża nie znała

  1. Elżbietę nawiedzić pobiegła

  1. Falami sprzecznych myśli szarpany Józef

  1. Gdy usłyszeli pasterze

  1. Hen, ku Bogu lecącej gwiazdy

  1. I gdy ujrzeli synowie Chaldei

  1. Jakże zmienieni w Boga niosących heroldów

  1. Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy

  1. Lepszego pragnąc światła i odejścia w wieczność

  1. Moc swą zjawiając Stwórca

  1. Narodzenie inne i obcemu naszemu

  1. O, Słowo przebywające w pełni doczesności

  1. Podziwiali aniołowie wielkie dzieło

  1. Retorzy, słów wielu miłośnicy

  1. Samym sobą chcąc świat ocalić

  1. Spieszą do Ciebie dziewice

  1. Śpiew pochwalny zawodzi

  1. Ty Najświętsza Dziewico

  1. Udzielić pragnął łaski przebaczenia

  1. Wielbiąc pieśniami Twego Syna

 1. Zaiste, godna jesteś Matko wszelkiej chwały
Reżyseria

Dyrygent: ks. Mirosław Oliwiak

Czas trwania

45 minut

Rok produkcji

2012

Wykonanie

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie

Shopping Cart