NAUCZANIE JANA PAWŁA II - HOMILIE I PRZEMÓWIENIA


 

   Kościół ma obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków społecznego przekazu. Ma też obowiązek uczyć ludzi właściwego korzystania z nich.

Inter mirifica 3