Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelie - Myśli wybrane

KS. JERZY POPIEŁUSZKO

Cena:25.00
masz pytania?

 1. Solidarność 3:53

 2. Polska krajem chrześcijańskim 2:10
 3. Co to jest Ojczyzna? 1:56
 4. Chrześcijanin obrońcą wartości 1:13
 5. Pamiętaj człowiecze 3:35
 6. Kultura polska 4:31
 7. Tolerancja 1:37
 8. Być człowiekiem 1:51
 9. O niszczeniu Solidarności 3:24
10. Wiara każdego z nas 3:47
11. O ludzkiej pracy 3:17
12. Wielkość człowieka1:22
13. O człowieku sprawiedliwym 2:32
14. Prawda - Chrystus i Jego nauka 2:43
15. Wolność człowieka 0:52
16. Przykład Polaka- gen. R. Traugutt 7:18
17. Hymn - Mazurek Dąbrowskiego 2:11