Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie

DLA NAUCZYCIELI
I KATECHETÓW
|DLA DZIECI I MŁODZIEŻY|FILMY DYDAKTYCZNE

Cena:18.00
masz pytania?
  1. Miłosierny Samarytanin Łk 10,30
  2. Chwalcie łąki (karaoke)
  3. Kto stworzył (karaoke)
  4. Po górach, dolinach (karaoke)
  5. Chwalcie łąki (ze śpiewem)
  6. Kto stworzył (ze śpiewem)
  7. Po górach, dolinach (ze śpiewem)

Dobroć i miłość ludzką mierzy się według czynów wobec drugiego człowieka.
Miłosierny okazał się Samarytanin - przedstawiciel ludu uznawanego przez Żydów za
heretyków i mieszańców. Kapłan i lewita – to osoby bardzo pobożne, które spieszą się
do odprawiania swoich praktyk religijnych. Zewnętrzne praktyki nie są najważniejsze, liczy
się człowiek. Jezus nas uczy, że bliźnim trzeba okazać się w stosunku do każdego
 człowieka, a zwłaszcza do tego, który potrzebuje pomocy.

Każda piosenka posiada animowany teledysk ze śpiewem lub w wersji karaoke z tekstem i podkładem muzycznym do nauki śpiewu.

 

Cechy
Numer Katalogowy NMCDR 005 oraz DVD